Vitaliteitsscan

U wilt meer inzicht in de vitaliteit van uw organisatie? Of zijn er teams binnen uw organisatie waar het niet lekker lijkt te lopen maar heeft u geen draagvlak om dit aan te gaan pakken? Wellicht maakt u zich zorgen over de vitaliteit van uw medewerkers en zoekt u naar een methode om te starten? Wilt u een permanente oplossing met blijvende impact in plaats van steeds maar weer korte termijn oplossingen? Dan is de Vitaliteitsscan uitermate interessant voor u!

De eerste stap naar een vitale organisatie

Vitaliteit van een organisatie start immers met de vitaliteit van haar personeel. Goed zijn in je vak is al lang niet meer voldoende om goed te kunnen presteren. Medewerkers die zowel fysiek, mentaal als emotioneel in balans zijn, zijn bewezen beter in het uitoefenen van hun functie. Ze zijn innovatiever, productiever en hebben een lager ziekteverzuim dan hun minder vitale collega’s. Ook bedrijfsveiligheid (denk aan betere concentratie) is zonder twijfel gediend met gezonde medewerkers.

Hier ligt dus een belangrijke rol en verantwoordelijkheid voor de werkgever. Maar de werkomgeving, het gedrag en de cultuur van de organisatie leveren hieraan ook een grote bijdrage. Een integrale aanpak is dus nodig. Om tot een diepgaande en duurzame gedrags- en cultuurverandering te komen is het belangrijk om naar de organisatie als geheel te kijken.

Vitaliteit als onderdeel van de bedrijfsvoering

Bijvoorbeeld: vitale medewerkers die werken in een organisatie waar leiderschap en duidelijke doelstellingen ontbreken, waar slecht met elkaar wordt gecommuniceerd of waar men zich niet gewaardeerd voelt, kunnen hierdoor alsnog burn-out klachten ontwikkelen. In een gezonde organisatie vormt vitaliteit dus een integraal onderdeel van de missie, de strategie, de bedrijfsvoering en dagelijkse operatie en lopen de leiders binnen de organisatie op het terrein van vitaliteit voorop!

Doelgroep
Voor elke organisatie of team dat wil investeren in een duurzaam en succesvol bedrijf!

Werkwijze

 • Er wordt aangevangen vanuit een gezamenlijk ervaren urgentie binnen de organisatie (bijvoorbeeld hoog ziekteverzuim of teruglopende resultaten)
 • Er wordt gewerkt met een groep van maximaal 12 personen en anders in meerdere groepen
 • Met behulp van de Vitaliteitsscan wordt snel helder wat de belangrijkste kernoorzaken zijn van het probleem en de urgentie
 • Vervolgens krijgen deelnemers zicht op de gewenste situatie als deze kernoorzaken worden weggewerkt
 • Tot slot heeft men helder voor ogen wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren

Wat levert de Vitaliteitsscan op?

 • Bewustzijn van de vitaliteit van de organisatie
 • Inzicht in de kernoorzaken van problemen binnen de organisatie
 • Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnen uit
 • Duidelijkheid over hoe de vitaliteit van de organisatie verbeterd kan worden
 • Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen
 • Vijf-dimensionale integrale aanpak, kort tijdsbestek (1 dagdeel)

Investering Vitaliteitsscan
€ 1295,- per groep van maximaal 12 deelnemers op basis van twee trainers.

Wilt u óók tot de meest vitale bedrijven van Nederland behoren?

Vitaliteitsscan